Garatge Avinguda S.A

Cta.Berga,109
08670 Navàs (Barcelona)
Espanya
Telèfon: +34 93 8390395 Fax: +34 93 8391802
Portada > Informació legal

 • I. INFORMACIó LEGAL
 • GARATGE AVINGUDA, S.A. amb domicili Social a Navàs 08670, Barcelona, Carretera de Berga, 109, Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 23142, Foli 201, Full B-51640, Inscripció 3 i CIF A08728875.

 • II. REGISTRE INDUSTRIALS
 • GARATGE AVINGUDA, S.A. consta inscrita en el Registre Industrial de Barcelona amb el número: NRI 90066.

 • III. OBJECTE
 • Aquest espai web ha estat dissenyat per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris a la informació com a activitats, com a productes i serveis diversos, promoguts per GARATGE AVINGUDA, S.A. La utilització d’aquest espai web atorga al navegant la condició d’usuari del lloc, el qual implica l’adhesió a les presents condicions en la versió publicada en el moment en que s’accedeixi al mateix. Per tant, GARATGE AVINGUDA, S.A. recomana a l’usuari llegir les mateixes atentament cada vegada que accedeixi al lloc web.

 • GARATGE AVINGUDA, S.A. podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís el disseny, presentació i/o configuració d’aquest espai web, així com alguns o tots els continguts i modificar les condicions generals i/o condicions particulars requerides per utilitzar els mateixos.

 • IV. RESPONSABILITAT
 • GARATGE AVINGUDA, S.A. no es fa responsable de les deficiències de servei del seu centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades dels navegadors. GARATGE AVINGUDA, S.A. no és responsable de cap virus informàtic que pogués causar danys, provinent de la navegació per les seves pàgines. GARATGE AVINGUDA, S.A. no es responsabilitza de la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o buscadors des d’aquest espai web, ja que, la funció d’aquest és informar a l’usuari sobre l’existència a on podrà ampliar les dades ofertes en aquesta web i en cap cas suposa suggeriments, invitacions o recomanacions sobre els mateixos. és per això, que GARATGE AVINGUDA, S.A. no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços.

 • V. PRIVACITAT I PROTECCIó DE DADES
 • A efectes de lo disposat en la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, GARATGE AVINGUDA, S.A. informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat, creat i sota la responsabilitat de GARATGE AVINGUDA, S.A. amb les dades personals que pogués facilitar durant la navegació per la nostra web, amb la finalitat de poder gestionar la seva petició, així com enviar-li informació per qualsevol medi, inclòs el correu electrònic i/o medi equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que consideréssim del seu interès. L’usuari autoritza a GARATGE AVINGUDA, S.A. la utilització d’aquestes dades per a les finalitats abans descrites. En el cas de comunicacions comercials enviades a través de correu electrònic o medi equivalent, l’usuari presta el seu consentiment per a l’enviament de publicitat per mitjà d’aquest medi. GARATGE AVINGUDA, S.A. es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà les mides necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte el seu compte en tot moment de l’estat de la tecnologia. L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i de la correcció de les dades facilitades a GARATGE AVINGUDA, S.A. , que no accepta qualsevol responsabilitat per la falta de veracitat o correcció d’aquestes dades. GARATGE AVINGUDA, S.A., li informa davant la possibilitat d’exercitar els drets d’accés , rectificació, cancel.lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a GARATGE AVINGUDA, S.A. Carretera de Berga, 109, 08670 Barcelona. De la mateixa manera, l’usuari podrà revocar en qualsevol moment l’autorització que hagués concebut per a l’ús o cessió de les seves dades.

 • VI. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL.LECTUAL
 • Aquesta web és propietat de GARATGE AVINGUDA, S.A. Els drets de Propietat Intel.lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquest espai web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que continguin, la seva aparença i disseny, així com els vincles que s’estableixen des del mateix a uns altres espais web propietat de GARATGE AVINGUDA, S.A. són propietat exclusiva d’aquesta, malgrat tot s’especifiqui una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotips, així com qualsevol altre producte o servei oferts i reflectits en aquesta web, són marques degudament registrades. Qualsevol ús indegut de les marques per persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir , transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització escrita de GARATGE AVINGUDA, S.A.

Inici | On som | Qui som | Contacte | Informació legal de Garatge Avinguda S.A 2008