Garatge Avinguda S.A

Cta.Berga,109
08670 Navàs (Barcelona)
Espanya
Telèfon: +34 93 8390395 Fax: +34 93 8391802
Portada > Assegurances
  • Liberty Seguros
  • Allianz-Ras Seguros
  • Axa Seguros


CONTRACTACIÓ D’ASSEGURANCES


Estem a disposició dels nostres clients per l’assessorament en la contractació de tota classe d’assegurances. Analitzem les necessitats particulars de cada risc que cal assegurar i seleccionem, dins de l’àmplia gama de productes que ofereixen les companyies d’assegurances, la cobertura més adient a cada circumstància, optimitzant la relació preu-qualitat. Per tal d’acomplir aquest objectiu, treballem amb companyies asseguradores de gran solvència i reconegut prestigi que compten amb la nostra confiança a l’hora d’aportar solucions àgils i eficaces tant en la contractació d’assegurances com en la tramitació de sinistres. Calcular preu assegurança

TRAMITACIÓ DE SINISTRES


Actuem com a mediadors entre el client i la companyia asseguradora, gestionant tots els tràmits necessaris en cada cas particular des de l’ocurrència del sinistre fins a la seva resolució. Intentem maximitzar els acords sempre en interès dels nostres clients.

SINISTRES D’AUTOMÒBILS

-QUE S’HA DE FER EN CAS DE TENIR UN ACCIDENT DE TRÀNSIT?

Si hi ha ferits i/o morts, cal sol.licitar amb la màxima celeritat l’assistència mèdica i la policial. Si només s’han produït danys a la carrosseria dels vehicles, cal que els conductors dels vehicles emplenin un imprès de Declaració Amistosa d’Accident que els ha d’haver facilitat la seva companyia asseguradora i que és idèntica en totes elles: cal emplenar tots els apartats, fer un croquis de l’accident i signar els dos conductors. Cadascun dels conductors s’ha de quedar amb una còpia de l'imprès i entregar-lo a la seva companyia asseguradora tan aviat com li sigui possible i sempre en un termini màxim de set dies a partir de la data de l’accident. Emplenar correctament la Declaració Amistosa d’Accident accelera la tramitació. En el cas de que no hi hagi acord dels conductors en la versió de com ha ocorregut l’accident, cal prendre nota igualment de totes les dades del vehicle contrari: nom del conductor, dades del vehicle i companyia asseguradora. No està de més, prendre nota del nom i telèfon de possibles testimonis de l’accident ja que podrien ser d’ajuda en la clarificació del succés. No dubti en avisar la policia si el conductor contrari no vol col.laborar o es troba sota els efectes de l’alcohol. En qualsevol cas, si els vehicles implicats obstrueixen o dificulten la circulació cal retirar-los de la via tan aviat com sigui possible. La majoria d’assegurances disposen de la cobertura d’assistència de viatge on, entre d’altres prestacions, li faciliten un número de telèfon per sol.licitar un servei de grua i/o un taxi pel trasllat dels ocupants del seu vehicle.

-SI TÉ CONTRACTADA L’ASSEGURANÇA AMB NOSALTRES

Ha de fer-nos arribar el més aviat possible la declaració d’accident que haurà emplenat en el moment posterior a l’accident junt amb l’altre o altres implicats. Si pels motius que siguin no disposa d’aquesta declaració degudament complimentada, ha de facilitar-nos la màxima quantitat de dades en quan a la data, lloc, dades de tots els vehicles implicats, circumstàncies de l’accident i intervenció si s’escau de les autoritats i nosaltres l’ajudarem en l’avís a la companyia asseguradora. Si vostè és el responsable del sinistre, tramitarem la seva declaració a l’asseguradora que es farà càrrec dels danys tant materials com personals que hagi pogut ocasionar a tercers. Si vostè no és el responsable del sinistre o té contractada una pòlissa que cobreixi els danys a tot risc ens ocuparem, a més a més, de l’enviament al taller de reparació que vostè ens indiqui, del pèrit que ha de valorar els danys del seu vehicle i ens ocuparem del cobrament de la reparació prèvia presentació de la factura corresponent. Si decideix reparar el seu vehicle en les nostres instal.lacions , li garantim un seguiment exhaustiu de la peritació dels danys. Volem que el seu vehicle, un cop acabada la reparació, gaudeixi de les mateixes condicions que tenia abans del sinistre. La reparació del seu vehicle s’iniciarà quan tinguem el compromís per part de la companyia de fer-se càrrec de la totalitat dels desperfectes. Al finalitzar la reparació, vostè podrà retirar el seu vehicle completament reparat sense haver de pagar la factura ja que nosaltres ens ocuparem directament del seu cobrament.
Pujar
Inici | On som | Qui som | Contacte | Informació legal de Garatge Avinguda S.A © 2008